T-FIRMA

T-firma

Predstavljamo vam proizvod nase softverske kuće, softver koji će koristiti svakoj ozbiljnijoj firmi kojoj je potrebna evidencija podataka o radnicima, klijentima i robi..

www.taraba.in.rs

Admin

Koristite admin modul da biste mogli da registrujete i uređujete korisničke naloge. Ovde se takođe vrši:

 • dodela prava pristupa modulima.
 • sinhronizacija sa mail serverom.
 • sinhronizacija sa MySql serverom.

Uloguj se »

Kadrovska služba

Ovaj modul služi za evidenciju zaposlenih lica u firmi. Na ovaj način se vrši evidencija svih podataka, a na osnovu tih podataka se vrše proračuni godišnjih odmora, plata i td. Modul takođe raspolaže i izveštajima koji se mogu konvertovati u excel fajlove. Kompletna dokumentacija koja je potrebna kadrovskoj službi jedne ozbiljne firme.

Uloguj se »

E-šalter

Komunikacija između klijenata i firme nikada nije bila lakša i efikasnija. Namena ovog modula je da klijenti svoje zahteve šalju direktno službama u firmi. Zaposleni u firmi obradjuju zahteve, a klijent redovno dobija obaveštenja o svakoj izmeni vezanoj za zahtev i to putem emaila, webportala, telefonom ili SMSom.


Uloguj se »

Evidencija ulaza/izlaza

Modul za evidenciju ulaza/izlaza služi za:

 • Evidenciju ulaza/izlaza zaposlenih.
 • Evidenciju prekovremenih sati.
 • Evidenciju kašnjenja.
 • Izradu kartica za zaposlene.
 • Moguca ugradnja info-pulta.

Uloguj se »

Materijalno poslovanje

Sve što vam je potrebno za evidenciju nabavljene robe.

 • Ulazne,izlazne fakture
 • Izvodi
 • Ulazni,izlazni delovodnik
 • KEPU
 • Otpremljena roba

Uloguj se »

E-magacin

Upravljanje magacinom. Ovaj modul vam omogućava:

 • Evidenciju artikala u magacinu
 • Podrzan rad sa vise magacina
 • Izveštaje o radu magacina
 • Atraktivni grafički interfejs


Uloguj se »

Mehanizacija

Evidencija rada mašina. Ovaj modul vam omogućava:


Uloguj se »

Blagajna

Blagajna novca i goriva. Ovaj modul vam omogućava:


Uloguj se »

E-kancelarija

Ovaj modul vam omogućava:


Uloguj se »